listopad 2016

Wykonana płyta fundamentowa i stawianie ścianek garaży w bud. B wraz z rozpoczęcie prac nad płytą fundamentową w bud. A.

luty 2017

Kolejne etapy prac w poszczególnych budynkach